fbpx

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Veebipoe naarikalatalu.ee isikuandmete vastutav töötleja on Naarikalatalu OÜ registrikood 16440936

Naari, Penu küla, 86014 Häädemeeste vald, Pärnu maakond tel. (+372) 56166381

e-kiri naarikalatalu@gmail.com

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

• nimi, telefoninumber ja e-posti aadress

• kauba kohaletoimetamise aadress

• pangakonto number

• kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

• klienditoe andmed

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr., kliendi nimi — töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus:

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt. raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse:

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja kliendi aadress edastatakse kaupa tarnivale kullerile (Naari kalatalu OÜ töötajale).

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia-, reklaamiteenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs:

Isikuandmeid hoitakse Eesti serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidumajanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt. väljaspool Tallinna transporditeenuse pakkuja või andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine:

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine:

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel naarikalatalu@gmail.com

Isikuandmete säilitamine:

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va. juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine:

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamis taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Naarikalatalu e-poes püsikliendi konto kustutamiseks tuleb samuti võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Taotluse rahuldamiseks võib kuluda 1 kuu.

Isikuandmete Ülekandmine:

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated:

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete (uudiskirjade) saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine:

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (naarikalatalu@gmail.com). Järelvalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Shopping Cart